Z ŻYCIA GÓRNICZEJ WIOSKI

Otwieramy Hotel

15 grudnia 2017

Mowa o hotelu dla ptaków i owadów w naszej wsi tematycznej. Pracowaliśmy od wiosny do późnej jesieni aby stworzyć „dzikie” miejsce dla ptaków i owadów mieszkających w Górniczej Wiosce i chyba się nam udało.

Zobaczcie jak wyglądała realizacja projektu – pracy było sporo. Musieliśmy uporządkować teren, nawieźć odpowiednią ziemie dla roślin, wspólnie z szkołą średnią z Tucholi (ZSLiA) opracowaliśmy projekt zagospodarowania przestrzeni i rozpoczeliśmy nasadzenia kwiatów, drzew i krzewów. W ramach projektu zainstalowaliśmy również 12 budek lęgowych ( w tym dwie z kamerami do monitorowania gniazd ptasich – dzięki temu mamy całoroczny wgląd w to co dzieje się u ptasich rodzin zamieszkujących budki lęgowe). Powstał również hotel dla owadów zapylających w Górniczej Wiosce – jest już pełen nowych mieszkańców. Inicjatywa zrealizowana została w ramach przedsięwzięcia Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy aktywnym zaangażowaniu i wielu godzinach poświęconych na pracę w Górniczym Ogrodzie przez mieszkańców naszej wioski i członków Stowarzyszenia BUKO.