Wieści z Górniczej Wioski

Podpisujemy projekt rewitalizacji

maj 26, 2021

Zatem po borowiacku – Jo, żem podpisali! 🙂
Przekazujemy Wam informację, która nas bardzo raduje. Podpisaliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę na realizację projektu pt. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców” o wartości… ponad 1,8 mln zł. Projekt dofinansowany jest ze środków UE – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność dzięki Partnerstwu Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”. Liderem projektu jest Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”, partnerami Górnicza Wioska i Gmina Gostycyn.
W ramach projektu przeprowadzonych zostanie bardzo wiele działań inwestycyjnych m.in.:
– rozbudowa budynku Starego Tartaku,
– wymiana ogrzewania na rozwiązanie niezależne – energia ze słońca i ciepło z ziemi – będziemy „100% eko” (paradoksalnie będąc wioską związaną z górnictwem staniemy się najbardziej „zieloną” wioską tematyczną w kraju),
– rozbudowa „Pola dla Gzubów”,
– utworzenie miejsca do prowadzenia warsztatów kulinarnych,
– utwardzenie ulicy Świerkowej w Pile na odcinku prawie pół kilometra wraz z miejscami parkingowymi przy Górniczej Wiosce w wersji przyjaznej dla środowiska
– i wiele, wiele innych działań.
Lokalne Centrum Integracji i Aktywizacji Mieszkańców będzie miejscem szkoleń, warsztatów, zajęć i spotkań społeczności lokalnych naszej gminy oraz miejscem promocji naszego powiatu i Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Tucholskich.
Teraz sporo pracy przed nami.
Startujemy!