Wieści z Górniczej Wioski

Wybory sołtysa i Rady Sołeckiej 2024

cze 14, 2024

Dnia 12 czerwca 2024 w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Piła. W zebraniu uczestniczyło 29 mieszkańców. W trakcie Zebrania dokonano wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową kadencję. Niezmiernie miło nam poinformować, że w głosowaniu tajnym mieszkańcy wybrali dotychczasowego Sołtysa p. Mariusza Pika na kolejną kadencję. W skład Rady Sołeckiej weszli: Justyna Holweg, Grażyna Pik, Joanna Karwasz, Mariusz Słowikowski, Mieczysław Lew-Kiedrowski oraz Wojciech Weyna. Gratulujemy Sołtysowi i Radzie Sołeckiej i życzymy wielu udanych projektów przyczyniających się do rozwoju naszej miejscowości.

A jak wygląda aktywność mieszkańców Piła na tle innych sołectw w Gminie Gostycyn?
Jesteśmy najbardziej aktywną społecznością lokalną – w zestawieniu frekwencji mieszkańców na zebraniach wiejskich zajęliśmy pierwsze miejsce z wynikiem 28,3%. Nie jest to wynik idealny więc jeszcze sporo zadań aktywizujących przed nami.

Zestawienie frekwencji mieszkańców na zebraniach wiejskich w związku z wyborami sołtysów i rad sołeckich w czerwcu 2024:
1. Piła – 28,30%
2. Przyrowa – 16,67%
3. Wielki Mędromierz – 15,58%
4. Kamienica – 10,53%
5. Bagienica – 8,06%
6. Mała Klonia – 7,85%
7. Pruszcz – 6,89%
8. Wielka Klonia – 5,49%
9. Łyskowo – 5,22%
10. Gostycyn – 2,80% 

Galeria