Wieści z Górniczej Wioski

Inwestycje w Górniczej Wiosce

mar 14, 2023

Hipernapęd – czyli wchodzimy w nadprzestrzeń!
Prowadzimy prace w ramach projektu rewitalizacji. Trochę już czasu minęło i sporo się zadziało ale nie było okazji zaprezentować fotek z prowadzonych prac. Projekt rewitalizacji realizowany jest przez Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”. Partnerami w projekcie są Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska oraz Gmina Gostycyn. W ramach prac budowlanych m.in.:
– rozbudowujemy budynek Starego Tartaku i tworzymy w nim Lokalne Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej Mieszkańców,
– przygotowujemy infrastrukturę wokół utworzonego Centrum (utwardzenie drogi, parkingu, remont i doposażenie strefy starodawnych gier i zabaw, budowa wiaty z piecem chlebowym)
– stajemy się 100% ekologiczni – uruchamiamy ogrzewanie zasilane ciepłem ziemi i prądem ze słońca
– i wiele innych działań.
Projekt pn. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Inwestycja realizowana dzięki wsparciu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie.
O postępach w pracach będziemy informować.
Pozdrawiamy.