Wieści z Górniczej Wioski

Realizujemy projekty dla mieszkańców

mar 10, 2023

Od stycznia 2023 rozpoczęliśmy realizację kilku nowych projektów skierowanych do mieszkańców gminy Gostycyn dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po zakończonej rekrutacji czas na działanie.
Projekty realizowane w tej chwili to m.in.:
„Organizacja kursów wspierających przedsiębiorczość i podnoszących umiejętności i kompetencje zawodowe”
„Aktywizacja społeczna mieszkańców sołectwa Piła i Pruszcz”
„Gastroturystyka szansą na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców obszaru LSR”
„Innowacyjne formy obsługi ruchu turystycznego szansą na aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców obszaru LSR”
„Keep C(k)ALM dla dziedzictwa – utworzenie Klubu Aktywności Lokalnej Młodzieży w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców”

Oprócz projektów społeczno-zawodowych prowadzimy szereg projektów inwestycyjnych m.in. duży projekt rewitalizacyjny pt. „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców”. Działania te są możliwe dzięki pozyskanym przez Stowarzyszenie BUKO i Górniczą Wioskę dofinansowaniom w konkursach ogłaszanych przez Partnerstwo Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Galeria