Wieści z Górniczej Wioski

Rekonstrukcja wieży górniczej

paź 10, 2020

Niezmiernie miło nam poinformować, że 5 października 2020 Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO” podpisało z Partnerstwem Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie umowę na realizację projektu pt. Rekonstrukcja wieży wyciągowej i szybu górniczego kopani Montania.

O PROJEKCIE GRANTOWYM PROW
Rekonstrukcja wieży wyciągowej i szybu górniczego kopalni Montania
w ramach konkursu 1/2020/G Partnerstwa Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie  

Tytuł operacji: Rekonstrukcja wieży wyciągowej i szybu górniczego kopalni Montania. 

Cel operacji: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności do infrastruktury turystycznej obszaru oddziaływania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność „Dekel do borowiackiej grapy” poprzez utworzenie nowej infrastruktury turystycznej w formie rekonstrukcji szybu i wieży górniczej zabytkowej podziemnej kopalni węgla brunatnego Montania.

Opis operacji: W ramach projektu planuje się wybudowanie rekonstrukcji szybu i wieży wyciągowej górniczej podziemnej kopalni węgla brunatnego Montania działającej w latach c.a. 1917 – 1921 w miejscowości Piła, gmina Gostycyn. W konsekwencji realizacji projektu powstanie 1 nowy obiekt infrastruktury turystycznej z którego korzystać będą mieszkańcy miejscowości Piła, mieszkańcy obszaru oddziaływania LSR oraz turyści odwiedzający wieś tematyczną Górnicza Wioska.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną następujące prace:
1. Budowa – rekonstrukcja fragmentu pionowego szybu górniczego o głębokości 4,85m. Szyb w obudowie drewnianej prezentujący szybową metodę wydobywania węgla brunatnego w przeszłości – rekonstrukcja na podstawie danych archiwalnych.
2. Budowa – rekonstrukcja drewnianej wieży wyciągowej o wysokości 8,45m. Wieża w konstrukcji drewnianej prezentująca metodę wydobywania węgla brunatnego w przeszłości wraz z instalacją tablicy informacyjnej bezpośrednio przytwierdzonej do konstrukcji wieży opisującej działanie i funkcjonowanie szybu i wieży w przeszłości oraz oświetlenia wieży w formie niezależnych zestawów lamp LED z panelami fotowoltaicznymi. Rekonstrukcja wieży na podstawie danych archiwalnych.

Planowane efekty: Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu  „Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach środków LSR” w ilości jeden nowy obiekt infrastruktury turystycznej co przyczyni się do zwiększenia liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej obszaru oddziaływania Lokalnej Strategii Rozwoju 

Wartość uzyskanego dofinansowania:
– z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 25 800,00 zł
– wkład własny Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”: 10 258,99 zł.
Całkowita wartość projektu: 36 058,99 zł
.

Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność  na lata 2016-2023 „Dekel do borowiackiej grapy” wdrażanej przez Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Galeria