w Górniczej Wiosce

Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej

sty 10, 2022

Zapraszamy do składania ofert na realizację zadań w ramach projektu „Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji i Aktywizacji Społecznej w budynku Starego Tartaku w Górniczej Wiosce na potrzeby zajęć i szkoleń dla mieszkańców” realizowanego w ramach projektu rewitalizacji nr RPKP.07.01.00-04-0028/20 realizowanego przez partnerstwo Stowarzyszenie Mieszkańców i Miłośników Piły nad Brdą „BUKO”, Przedsiębiorstwo Społeczne Górnicza Wioska Sp. z o.o. oraz Gminę Gostycyn w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2021.
Aktualne ogłoszenia dotyczą:

* Ogłoszone – składanie ofert do 17.05.2023
Dostawa wyposażenia
Szczegóły dotyczące zapytania ofertowego dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – link do ogłoszenia TUTAJ.

* Rozstrzygnięte – ZAKOŃCZONE
Ułożenie płytek – etap II
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – link do ogłoszenia TUTAJ.

* Rozstrzygnięte – ZAKOŃCZONE
Roboty budowlane: instalacje c.o., c.w.u., elektryczna, wentylacyjna
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – link do ogłoszenia TUTAJ.

* Rozstrzygnięte – ZAKOŃCZONE
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – link do ogłoszenia TUTAJ.

* Rozstrzygnięte – ZAKOŃCZONE
Zakup stolarki okiennej i drzwiowej
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – link do ogłoszenia TUTAJ.

* Rozstrzygnięte – ZAKOŃCZONE
Rozbudowa i remont budynku Starego Tartaku
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – link do ogłoszenia TUTAJ.

* Rozstrzygnięte – ZAKOŃCZONE
1. Utwardzenie istniejącego miejsca postojowego i pow. działki
2. Remont i doposażenie istniejącej Strefy Starodawnych Gier i Zabaw
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia dostępne są w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich – link do ogłoszenia TUTAJ.

* Rozstrzygnięte – ZAKOŃCZONE
Przebudowa ulicy Świerkowej w miejscowości Piła, gmina Gostycyn
Szczegóły dotyczące rozstrzygnięcia dostępne TUTAJ.

* Rozstrzygnięte – ZAKOŃCZONE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją
Podmiot wybrany: INŻBUD M. Pogorzelczyk